RUKUN TETANGGA

Nama Lembaga: RUKUN TETANGGA
Singkatan: RT
Dasar Hukum / SK Pembentukan: 188.45/16/KPTS/BPDSOKOSARI/2022
Alamat Kantor: Jl. Raya Soko No. 01 Desa Sokosari Kecamatan Soko Kabupaten Tuban
Profil RT

Visi & Misi RT

Tugas Pokok & Fungsi RT

Kepengurusan RT

Nama Jabatan Pendidikan
AHMAD ARIZA KETUA RT 01 RW 01   
SUTIKNO KETUA RT 02 RW 01  
GATOT SUPRAPTO KETUA RT 03 RW 01  
MUJAHIDIN KETUA RT 04 RW 01  
SUPRIYADI KETUA RT 05 RW 01  
KARSONO HADI SAPUTRO KETUA RT 06 RW 01  
KAIHADI KETUA RT 07 RW 01  
ALI KUSNO KETUA RT 08 RW 01  
LUKMAN KHAKIM KETUA RT 01 RW 02  
MASHUDI KETUA RT 02 RW 02  
SUTRISNO KETUA RT 03 RW 02  
KASMUKTIONO KETUA RT 04 RW 02  
RASMANI KETUA RT 05 RW 02  
SUWANDI KETUA RT 06 RW 02  
WINARTO KETUA RT 07 RW 02  
MUNIR KETUA RT 08 RW 02  
PUPUT ARIS GIANTO KETUA RT 09 RW 02  
YATNAN KETUA RT 01 RW 03  
UNTUNG KETUA RT 02 RW 03  
TASLIM KETUA RT 03 RW 03  
SURYANTO KETUA RT 04 RW 03  
SUNTONO KETUA RT 01 RW 04  
MUHAMAD RIANTO KETUA RT 02 RW 04  
M. KOHAR KETUA RT 01 RW 05  
AH. KHUDLORI KETUA RT 02 RW 05  
AGUS  KETUA RT 03 RW 05  
FAUZUL KARIM KETUA RT 04 RW 05  
SUKIP KETUA RT 05 RW 05  
SUTIKNO KETUA RT 06 RW 05  
TIARNO KETUA RT 01 RW 06  
SUMANTRI KETUA RT 02 RW 06  
KASTO KETUA RT 03 RW 06  
HADI PRIYONO KETUA RT 04 RW 06  
M. ROYKHAN KETUA RT 05 RW 06